FRI FRAKT OVER 800,-

Kan vitamin D øke fysisk prestasjonsevne?

Svaret er sannsynligvis ja hvis man har en lav D-vitaminstatus.

"Vitamin D Council" omtalte i går en studie som viste at atleter med D-vitaminverdier under 50 nmol/L fikk bedret sin prestasjonsevne hvis de fikk 125 mikrogram vitamin D3/dag, sammenlignet med atleter som fikk placebo (ikke-aktivt stoff) [1].

Atletene som fikk D-vitamin økte sine prestasjoner både i sprint og vertikal hopping, mens de som fikk placebo ikke hadde noen endring.

Fra tidligere finnes to oversiktsartikler om temaet. Den ene går gjennom eksisterende forskning og henviser til flere studier fra 1930- og 1940-tallet som viste at atleter som fikk vitamin D3 fra huden fikk betydelig bedre resultater enn de som ikke fikk det [2], mens den andre fokuserer på forskning om hvordan vitamin D påvirker musklenes funksjon [3].

Jeg mener at det er viktig å ikke bare unngå mangel, men å ha en ernæringsstatus som gjør at kroppen virker slik den er ment å gjøre. Ikke bare for å yte bedre fysisk men også av andre helsemessige årsaker.